Rytíř Toulovec - provází litomyšlí

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
S RYTÍŘEM TOULOVCEM

 

» STÁLE VOLNÁ MÍSTA «

Netradiční příměstský tábor, jehož hlavní postavou je rytíř Toulovec (role v dobovém kostýmu), který bude dětem celý týden průvodcem v jejich dobrodružstvích. Každý den bude mít jiné zaměření:

I. den - "Stmelovací" - celodenní výlet do Toulovcových maštalí
II. den - "Osobnosti Litomyšle" - setkání s M.D.Rettigovou na Toulovcově náměstí, s B. Smetanou v jeho bytě na zámku apod.
III. den"Krasoum" - návštěva galerií, Portmoneum atd.
IV. den"Tajemství" - dvorky, průchody, krypta a střecha kostela, architektura - zajímavé domy; jak se žilo ve středověku - tematické hry
V. den - "Dobrodružství" - rytířské ctnosti, střelba z kuše, dobrodružství ve sklepení (dobrodružná hra v zámeckém sklepení, sochy Olbrama Zoubka prezentovány jako lidé, které nechal zkamenět zlý čaroděj, osvobozování zajatého rytíře, konfrontace s čarodějem a jeho polepšení)

 
Termíny v roce 2022:

18.7. - 22.7. - stále volná místa
15.8. - 19.8.
- stále volná místa

Na všechny termíny se můžete přihlašovat i v průběhu prázdnin, a to až do jejich naplnění.

 


 

Cena: 1.190,- Kč

zahrnuje: strava (svačina, oběd, pitný režim), vstupné, doprava, zákonné pojištění odpovědnosti

Věk účastníků: 7-12 let
Maximální kapacita: 30 dětí
Zázemí tábora: Areál za sokolovnou, Trstěnická 982, Litomyšl

 


 

Harmonogram dne

Struktura dne bude naplánovaná tak, aby kromě řízených aktivit byl dostatečný prostor na spontánní hru a vytváření vazeb mezi dětmi. S každou skupinou dětí chceme pracovat tak, abychom u nich podpořili uvědomění mezilidské podpory a soudržnosti v rámci takto vytvořeného společenství. Dětem nabídneme možnost se dílčím způsobem podílet na rozhodování o naplánovaných aktivitách, a tak je podpoříme ve schopnosti domlouvat se a dojít ke konsensu.

Příchod dle dohody s rodiči mezi 7:00 -9:00 - volná hra
9:00 - 13:00 - řízené aktivity
13:00 - 14:00 - oběd
14:00 - 16:00 - neorganizovaný program - využití všech možností Areálu za sokolovnou: hřiště, bazén, tělocvična, ev. jiné městské hřiště, volná tvorba, reflexe dopoledních aktivit, příprava na další den
16:00 - 17:00 - odchod dětí

 


 

Přihláška na tábor

Závazná přihláška na tábor se realizuje vyplněním a potvrzením objednávkového formuláře. Zrušení či změna objednávky je možná pouze na základě vzájemné dohody s provozovatelem (preferujeme e-mail). Po vyplnění objednávky obdržíte potvrzení e-mailem.

Přihlásit dítě na tábor

Tábory jsou součástí projektu MAS Litomyšlsko a ESF OP Zaměstnanost na podporu sladění rodinného a pracovního života. Na tábor mohou být přijaty pouze děti, jejichž rodiče (nebo osoby o ně pečující) splňují jednu z podmínek:

  • jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost;
  • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou studují nebo se účastní rekvalifikace.

V případě střídavé péče stačí uvést údaje jen pro jednu z domácností, kde dítě pobývá.

Spolu s přihláškou rodič doloží:

  • zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (poměr na pracovní smlouvu, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovního poměru
  • OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
  • nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace)
  • osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu
  • osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu
604 315 833
capova@dobredivadlo.cz | facebook.com/RytirToulovec
All rights reserved © Top Design 2012 J.Pelikovský