Rytíř Toulovec - provází litomyšlí

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
DEVATERO ŘEMESEL

Děti se každý den seznámí s jinou řemeslnou dovedností, jeden den stráví na celodenním výletě. Každé řemeslo jim bude představeno formou tvůrčí dílny a budou si ho tak moci dle svých možností vyzkoušet.

I. den - drátenictví, drátování
II. den - výroba keramické mozaiky nebo výroba japonského penálu z plsti a papíru
III. den - Cesta do pravěku - celodenní výlet
program v archeoparku Všestary:

 • život lovců mamutů - děti si vyzkouší práci s pazourkovými nástroji, podívají se do paleolitické chýše, uloví si mamuta pomocí oštěpu a vrhače, dozvědí se něco o paleolitickém umění. 
 • život prvních zemědělců - děti si zkusí vyrobit broušené nástroje a zkusí s nimi i pracovat, namelou si mouku, vyzkouší zemědělské nástroje a podívají se do obydlí prvních zemědělců. 
 • krása pravěké keramiky - děti se dozvědí, jak se začala keramika vyrábět a zdobit a samy si její výrobu vyzkouší
 • děti projdou vnitřní i vnější expozicí archeoparku a zapojí se do dalších činností, které bude archeopark aktuálně nabízet

IV. den - smaltování a odlévané svíčky
V. den - umění barevných písků 
Termíny: 8.7. - 12.7. | 29.7. - 2.8. | 5.8. - 9.8.

 


 

Cena: 850,- Kč

(zahrnuje: strava (svačina, oběd, pitný režim), vstupné, doprava, zákonné pojištění odpovědnosti)

Věk účastníků: 5-12 let
Maximální kapacita: 30 dětí
Zázemí tábora: Areál za sokolovnou, Trstěnická 982, Litomyšl

 


 

Harmonogram dne

Struktura dne bude naplánovaná tak, aby kromě řízených aktivit byl dostatečný prostor na spontánní hru a vytváření vazeb mezi dětmi. S každou skupinou dětí chceme pracovat tak, abychom u nich podpořili uvědomění mezilidské podpory a soudržnosti v rámci takto vytvořeného společenství. Dětem nabídneme možnost se dílčím způsobem podílet na rozhodování o naplánovaných aktivitách, a tak je podpoříme ve schopnosti domlouvat se a dojít ke konsensu.

Příchod dle dohody s rodiči mezi 7:00 -9:00 - volná hra
9:00 - 13:00 - řízené aktivity
13:00 - 14:00 - oběd
14:00 - 16:00 - neorganizovaný program - využití všech možností Areálu za sokolovnou: hřiště, bazén, tělocvična, ev. jiné městské hřiště, volná tvorba, reflexe dopoledních aktivit, příprava na další den
16:00 - 17:00 - odchod dětí

 


 

Přihláška na tábor

Závazná přihláška na tábor se realizuje vyplněním a potvrzením objednávkového formuláře. Zrušení či změna objednávky je možná pouze na základě vzájemné dohody s provozovatelem (preferujeme e-mail). Po vyplnění objednávky obdržíte potvrzení e-mailem.

Přihlásit dítě na tábor

Tábory jsou součástí projektu MAS Litomyšlsko a ESF OP Zaměstnanost na podporu sladění rodinného a pracovního života. Na tábor mohou být přijaty pouze děti, jejichž rodiče (nebo osoby o ně pečující) splňují jednu z podmínek:

 • jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost;
 • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou studují nebo se účastní rekvalifikace.

V případě střídavé péče stačí uvést údaje jen pro jednu z domácností, kde dítě pobývá.

Spolu s přihláškou rodič doloží:

 • zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovního poměru
 • OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
 • nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace)
 • osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu
 • osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu

 


604 315 833
capova@dobredivadlo.cz | facebook.com/RytirToulovec
All rights reserved © Top Design 2012 J.Pelikovský