Rytíř Toulovec - provází litomyšlí

Tip na školní výlet

Buď zdráv, scholastiku, mistře vědění a učenosti!

Jsem rytíř Toulovec a narodil jsem se léta páně 1338 do ctnostné rodiny. Jako Ty hájím zájmy nevědoucích a slabých.

Pro děti od 6 do 10 let

Nenáročný hravý program pro nejmenší, který je vhodný pro školy a rodiny. Procházka s rytířem Toulovcem na věž, do tajemného sklepení, do zámeckého areálu, návštěva muzea hraček a střelba z kuše.

Pro děti od 11 let

Dobrodružný program pro starší děti se zábavným vzdělávání o osobnostech je vhodný pro školy, rodiny nebo tábory. Procházka s rytířem Toulovcem po stopách B. Smetany, A. Jiráska, B. Němcové, J. Mařáka, J. Váchala, O. Zoubka, M. D. Rettigové. V kostele si připomeneme dobu, kdy do Litomyšle přišel Metoděj, a děti uslyší staroslověnštinu. Správné odpovědi jsou odměněné zlaťákem. S rytířem se podívají do starobylých věží, gotického sklepa, kde bydlí zlý čaroděj, do zámeckého areálu a vyzkouší si střelbu z kuše. A to není sranda – je opravdická!

Jsem rytíř Toulovec a narodil jsem se léta páně 1338 do ctnostné rodiny. Jako Ty hájím zájmy nevědoucích a slabých. Za ta staletí jsem mnohé zažil. Povím Tobě i studentům příběhy, které vás rozechvějí a nadchnou. Vášnivě hovořím o Bedřichu Smetanovi, Boženě Němcové nebo Aloisi Jiráskovi.

Zvu Tě, mistře, do své renesanční Litomyšle na dobrodružnou prohlídku města. Dovedu Tebe i žáky k domům, kde žily významné osobnosti, a řeknu vám to nejdůležitější, co by každý měl znáti. Kdo mi odpoví, dostane zlaťák. Anžto škola hrou, praví Komenský.

Dítka si doplní teorii dějepravy o názorná poznání. V gotickém kostele povedu disputaci se studenty o době, kdy k nám přišli Cyril a Metoděj. Slyšeli jste kázání ve staroslověnštině, kteroužto tito svatí mluvili? Libozvučně zní. Dítka zvídavá pod záminkou hry zavedu do zámeckých románských sklepů, kde jsou zkamenělí lidé. Tato dobrodružná hra s čarodějem prověří jejich udatenství. Poté vyjdeme na věž a pohlédneme na město z výšky. Podíváme se na zámek – klenot světově uznávaný. Projdeme se tajuplnými uličkami. Ve chvílích odpočinku pohovoříme o kronikáři Kosmovi, o Přemyslovcích, Slavníkovcích, o nejstarších dobách, kdy přišel praotec Čech. Toť pravé učení v opravdových kulisách historie! Podíváme se na stavby gotické, renesanční, barokní i empírové. Dítkám se líbí, že chodím ve zbroji a po setmění zapaluji ohňovou louči.

Mistře učený, přijeďte ku mně do renesanční Litomyšle se svými chovanci. Ejhle, podávám Ti pomocnou ruku. Pole neorané můžeme spolu vzdělávati. Nejsi na to sám! Sejdeme se na náměstí v Litomyšli v den, který si určíš.

S dokonalou úctou a cele oddán

rytíř Toulovec

777 637 888
info@rytirlitomysl.cz | facebook.com/RytirToulovec
All rights reserved © Top Design 2012 J.Pelikovský