Rytíř Toulovec - provází litomyšlí

Ohlasy

pí. Kučerová, Chrast u Chrudim

Pro skupinu našich mentálně postižených dětí tato akce nebyla příliš vhodná, děti výkladu často nerozuměly, nudily se. Vím, že se to těžko přizpůsobuje, ale měla jsem pocit, že to rytíř vypráví stejně jako dětem bez handicapu . Taky nás mrzelo,že nebylo otevřeno sklepení a věž, tam jsme se chtěli podívat, ale bohužel. Kvůli tomu, že nás bylo hodně, jsme se rozdělili do dvou skupin. Starší děti absolvovaly vycházku s rytířem, mladší zůstaly v Klášterních zahradách, kde nám zapůjčil kuši a terč na střílení, jinak v podstatě s rytířem do kontaktu nepřišly, za to mi 100 Kč za dítě přišlo opravdu moc. V tu chvíli jsem byla naštvaná. 

Další náhodný ohlas
777 637 888
info@rytirlitomysl.cz | facebook.com/RytirToulovec
All rights reserved © Top Design 2012 J.Pelikovský