Rytíř Toulovec - provází litomyšlí

Turistický průvodce Litomyšlí

Novinky

Rytíř odpočívá ve své tvrzi. Uložil se k zimnímu spánku. Z kožešin vstane na jaře a pak pln sil bude zase provázet. Termíny prohlídek si můžete domlouvat již nyní s jeho pážetem na telefonním čísle 732 768 354 nebo eimalu veronika@dobredivadlo.cz...

Klikni

Nabídka pro Veřejnost

Projděte se Litomyšlí s rytířem Toulovcem. Provází se denně, včetně zimy, nedělí a pondělků. Rytíř vás dovede k památkám a to nejzajímavější vám o nich řekne....

Klikni

Nabídka pro Školy

Buď zdráv, scholastiku, mistře vědění a učenosti!

Jsem rytíř Toulovec a narodil jsem se léta páně 1338 do ctnostné rodiny. Jako Ty hájím zájmy nevědoucích...

Klikni
777 637 888
info@rytirlitomysl.cz | facebook.com/RytirToulovec
All rights reserved © Top Design 2012 J.Pelikovský